صنایع غذایی جمانه

اطلاعات پایه

صنایع غذایی جمانه

  • تولید کننده
  • توزیع کننده

صنایع غذایی انصاری ، جمانه

انواع کیک ، شیرینی کوکی ، کلوچه ، بیسکوییت

کیلومتر 8 جاده چالوس، بعد از پورکان

http://jomaneh.ansarifood.com

مالکیت

۱۰ فروردین ۱۳۵۰

آقای سعید انصاری